Identifikace materiálu
Čj. OVA 219/15 PID KORN9TEKNLEC
Čj. předkladatele MF-4709/2015/3504-2 Datum autorizace 4.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova důchodové pojištění; penzijní pojištění/spoření
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení usnesení vlády ze dne 12.listopadu 2014 č. 917
Popis Materiál obsahuje návrh zákona, kterým se ukončí fungování tzv. II. důchodového pilíře, v návaznosti na koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády.
Poznámky Zkrácení a zúžení meziresortního připomínkového řízení povolil předseda LRV dopisem ze dne 15. prosince 2015 č. j. 18146/2014-OVL.
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.5.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 360 ze dne 18.5.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.2.2015 – 11.2.2015 Adresa připomínek jana.herboczkova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9U2KFZIP.doc 44 kB 26.2.2015
Návrh usnesení us_KORN9U2KFZIP.doc 45 kB 26.2.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9U2KFZIP.doc 43 kB 26.2.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9W2HWKK3.zip 103 kB 30.4.2015
Materiál ma_KORN9W2HWKK3.zip 132 kB 30.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9W2HWKK3.docx 188 kB 30.4.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9U2KFZIP.doc 58 kB 26.2.2015
Průvodní dopis pd_KORN9U2KFZIP.zip 30 kB 26.2.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk