Identifikace materiálu
Čj. OVA 283/15 PID KORN9TED3WFK
Čj. předkladatele 5750/2015-MZE-12154 Datum autorizace 4.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská činnost; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit podmínky poskytování dotací pro opatření dobré životní podmínky zvířat tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 241 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.2.2015 – 25.2.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9VFAVBJW.docx 75 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VFAVBJW.docx 44 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk