Identifikace materiálu
Čj. OVA 396/15 PID KORN9TEC3YTP
Čj. předkladatele MF-70542/2014/32-10 Datum autorizace 5.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o evidenci tržeb
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daňová soustava
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh zákona o evidenci tržeb, který umožní zřízení integrovaného systému způsobilého zprostředkování on-line přenosu předepsaných informací o evidovaných tržbách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 513 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 414 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(142 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.2.2015 – 5.3.2015 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9X5JWNCZ.doc 26 kB 3.6.2015
Materiál ma_KORN9X5JWNCZ.doc 514 kB 3.6.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9X5JWNCZ.doc 56 kB 3.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9X5JWNCZ.doc 35 kB 3.6.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9X5JWNCZ.doc 1484 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk