Identifikace materiálu
Čj. OVA 415/15 PID KORN9T2BUY68
Čj. předkladatele 56231/2014 Datum autorizace 26.1.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova hygiena; kontrola; nákup/prodej zboží a služeb; nápoje; obyvatelstvo; podnikání; potravinářství a potraviny; protidrogová politika; přestupky; sankce; společenský život; státní fondy; tabákové výrobky; územní samosprávné celky; veřejné zdraví; zdraví; zdravotnická zařízení; zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Ochrana před návykovými látkami; Správní právo/Přestupky a správní trestání; Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.
Popis Návrh zákona nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 508 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 417 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.1.2015 – 23.2.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9X5EG8FF.doc 22 kB 3.6.2015
Materiál ma_RACK9X5EG8FF.doc 1874 kB 3.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9X5EG8FF.doc 295 kB 3.6.2015
Rozdílová tabulka rt_RACK9X5EG8FF.doc 120 kB 3.6.2015
Průvodní dopis pd_RACK9X5EG8FF.doc 162 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk