Identifikace materiálu
Čj. OVA 235/15 PID KORN9SRG5BNH
Čj. předkladatele MK - S 241/2015 Datum autorizace 16.1.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015 a povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/60/EU
Popis Novela zákona implementuje do zákona č. 101/2001 Sb., změny zavedené novou směrnicí 2014/60/EU, rozšiřuje vymezení kulturního statku s vazbou na národní kulturní poklad a dále prodlužuje některé zákonné lhůty, upřesňuje pojem nezbytné péče vynaložené při nabytí kulturního statku a zavádí spolupráci mezi orgány členských států prostřednictvím systému pro výměnu informací na vnitřním trhu - IMI
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 15.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 465 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 262 ze dne 15.4.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.1.2015 – 13.2.2015 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLEW7DP.doc 22 kB 15.4.2015
Materiál ma_KORN9VLEW7DP.doc 140 kB 15.4.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9VLEW7DP.doc 78 kB 15.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLEW7DP.doc 41 kB 15.4.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9VLEW7DP.doc 102 kB 15.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk