Identifikace materiálu
Čj. OVA 414/15 PID KORN9SAJAPRS
Čj. předkladatele 63075/2014 Datum autorizace 31.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Věcným důvodem pro vydání nového právního předpisu, kterým dojde ke zrušení aktuálně platného nařízení vlády č. 1/2008 Sb. je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/ES ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) o zrušení směrnice 2004/40/ES (dále i jen „směrnice 2013/35/ES“).
Popis Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Jedná se o technickou a pojmovou změnu, neboť již současná právní úprava obsahuje přípustné hygienické limity a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.10.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 785 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.12.2014 – 23.1.2015 Adresa připomínek mariana.singer@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA3BJ3X4A.doc 524 kB 16.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA33L6BBI.rtf 571 kB 13.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk