Identifikace materiálu
Čj. OVA 260/15 PID KORN9RXCSJ7U
Čj. předkladatele 63081/2014 Datum autorizace 19.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnické prostředky; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Popis Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky upravuje otázku technických požadavků na tyto zdravotnické prostředky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 203 ze dne 25.3.2015
Znění PDF
DOC
(52 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2014 – 15.1.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9UY9ADV9.doc 256 kB 26.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9UY9ADV9.rtf 570 kB 26.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk