Identifikace materiálu
Čj. OVA 194/15 PID KORN9RWL7HTU
Čj. předkladatele MV-167163-1/OBP-2014 Datum autorizace 19.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; služební poměr
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Aktuální potřeba v souvislosti s připravovanou modernizací služebních stejnokrojů příslušníků Policie České republiky.
Popis Navrhují se nové vzory hodnostního označení pro příslušníky Policie České republiky (souvisí s modernizací jejich služebních stejnokrojů).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 202 ze dne 25.3.2015
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2014 – 15.1.2015 Adresa připomínek katerina.belohlavkova@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9V5EACLS.doc 692 kB 3.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9V5EACLS.docx 36 kB 3.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk