Identifikace materiálu
Čj. OVA 1467/14 PID KORN9RKJ2WV1
Čj. předkladatele MV-144627-3/OBP-2014 Datum autorizace 8.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Aktuální potřeba povolat vojáky v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích ve Zlínském kraji.
Popis Podle nařízení vlády se má povolat dalších 350 vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky do místa výbuchů muničních skladů ve Vrběticích ve Zlínském kraji.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1042 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(46 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9RLFQ4UX.doc 29 kB 8.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RLFQ4UX.docx 36 kB 8.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk