Identifikace materiálu
Čj. OVA 12/15 PID KORN9REKKZAX
Čj. předkladatele MSMT-33603/2014-8 Datum autorizace 3.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova sport; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání; Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky; Civilní právo procesní/Rozhodčí řízení
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2014.
Popis Návrh zákona si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je rovněž strategické řízení podpory sportu, tak aby se podrobněji, či nově, vymezily koncepční dokumenty v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni samospráv. Návrh dále směřuje k přizpůsobení právní úpravy mezinárodním závazkům České republiky, k většímu zohlednění veřejné a zdravotní prospěšnosti sportu, jakož i přihlíží k potřebám sportovního prostředí. Z hlediska uplatňování veřejného zájmu je jedním z významných přínosů zákona zavedení zákonné reglementace pořádání významných sportovních akcí v České republice, aby se mimo jiné předcházelo neúčelnému vynakládání veřejných prostředků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.7.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 31.8.2015 Číslo Sněmovního tisku 590 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 722 ze dne 31.8.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.12.2014 – 17.12.2014 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9ZWH52LK.doc 24 kB 31.8.2015
Materiál ma_RACK9ZWH52LK.doc 723 kB 31.8.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9ZWH52LK.doc 118 kB 31.8.2015
Průvodní dopis pd_KORN9ZXAYCVL.doc 48 kB 1.9.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk