Identifikace materiálu
Čj. OVA 257/15 PID KORN9R8KXZXV
Čj. předkladatele MF-73690/2014/2702-8 Datum autorizace 26.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova cenné papíry; finanční sektor; finanční trh; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví; Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014
Popis Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí. Základním principem je, aby náklady řešení krize institucí byly neseny zejména odpisy majetku akcionářů a věřitelů. ČNB budou dány pravomoci pro účely řešení krize relevantních institucí. Bude zřízen Fond pro řešení krize, tvořený především příspěvky jednotlivých institucí, jehož prostředky mohou být využity při řešení krize dané instituce. Zakotveny budou též postupy pro použití prostředků státního rozpočtu, nebude-li možné situaci řešit jinak. Návrhy rovněž ukládají povinnosti dotčeným institucím, např. zpracování ozdravných plánů, udržování předepsaného minimálního objemu odepisovatelných závazků, či odvádění příspěvků do Fondu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.7.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 1.7.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 513 ze dne 1.7.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.11.2014 – 29.12.2014 Adresa připomínek martina.koudelkova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XRFVRSR.doc 34 kB 23.6.2015
Návrh usnesení us_KORN9XRFVRSR.doc 30 kB 23.6.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9XRFVRSR.docx 23 kB 23.6.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9XRFVRSR.zip 3094 kB 23.6.2015
Materiál ma_KORN9XRFVRSR.zip 313 kB 23.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9XRFVRSR.docx 187 kB 23.6.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9XRFVRSR.zip 574 kB 23.6.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9XRFVRSR.zip 419 kB 23.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9U8KJRVT.zip 32 kB 3.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk