Identifikace materiálu
Čj. OVA 231/15 PID KORN9R6PNTGM
Čj. předkladatele MF-68424/2014/4701 Datum autorizace 24.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě a návrh prováděcích právních předpisů k zákonu o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova kontrola
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh nového zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2015 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2014 – 22.12.2014 Adresa připomínek jana.kranecova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9U5LGRI3.doc 32 kB 28.2.2015
Návrh usnesení us_RACK9U5LGRI3.docx 26 kB 28.2.2015
Předkládací zpráva zp_RACK9UAFZEDR.docx 24 kB 5.3.2015
Důvodová zpráva zd_RACK9UAFZEDR.zip 513 kB 5.3.2015
Materiál ma_RACK9U5LGRI3.zip 198 kB 28.2.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9U5LGRI3.zip 248 kB 28.2.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9U5LGRI3.docx 115 kB 28.2.2015
Rozdílová tabulka rt_RACK9U5LGRI3.docx 21 kB 28.2.2015
Vypořádání připomínek vp_RACK9U5LGRI3.docx 1865 kB 28.2.2015
Průvodní dopis pd_RACK9U5LGRI3.zip 28 kB 28.2.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk