Identifikace materiálu
Čj. OVA 1449/14 PID KORN9R3HAVTP
Čj. předkladatele 2014/75876-522 Datum autorizace 21.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy; služební poměr
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Realizace zmocnění obsažených v § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona o státní službě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1037 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2014 – 27.11.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9RPDBSTH.doc 111 kB 11.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RMDGHA9.docx 183 kB 9.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk