Identifikace materiálu
Čj. OVA 1447/14 PID KORN9R3FKHNH
Čj. předkladatele 2014/70093-522 Datum autorizace 21.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se mimo schválený Plán legislativních prací vlády na rok 2014 na základě požadavku ministra zdravotnictví
Popis Návrh novely nařízení vlády zvyšuje stupnice platových tarifů pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1035 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2014 – 27.11.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9RPDDPJ6.doc 128 kB 11.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RMD543Q.doc 362 kB 9.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk