Identifikace materiálu
Čj. OVA 46/15 PID KORN9R2HVEQN
Čj. předkladatele 2014/75870-51 Datum autorizace 20.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo plán legislativních prací vlády na rok 2014 na základě aktuální potřeby.
Popis Návrh zákona se předkládá na základě potřeby řešit problematiku sdělování údajů z informačních systémů MPSV a ČSSZ ostatním subjektům, zejména řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami.
Poznámky Zkrácení meziresortního připomínkového řízení na 10 pracovních dnů bylo povoleno dopisem předsedy Legislativní rady vlády ze dne 3. listopadu 2014 č. j: 16155/2014-OVL.
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 16.2.2015 Číslo Sněmovního tisku 406 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 100 ze dne 16.2.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.11.2014 – 4.12.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9TTDSQKV.doc 22 kB 18.2.2015
Materiál ma_KORN9TTDSQKV.doc 204 kB 18.2.2015
Průvodní dopis pd_KORN9TTDSQKV.doc 360 kB 18.2.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9TTDSQKV.doc 108 kB 18.2.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk