Identifikace materiálu
Čj. OVA 1409/14 PID KORN9QYBFEK9
Čj. předkladatele MV-142481/OBP-2014 Datum autorizace 18.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služební příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě výdajů na zřízení pomníku nebo desky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova odměny a náhrady; služební poměr; zdravotní postižení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora; Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služební příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě výdajů na zřízení pomníku nebo desky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1009 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.11.2014 – 25.11.2014 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9RQHAF1O.doc 37 kB 12.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RQHAF1O.docx 38 kB 12.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk