Identifikace materiálu
Čj. OVA 100/15 PID KORN9QRLT4WV
Čj. předkladatele MF-65259/2014/32 Datum autorizace 12.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; majetek soukromý
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona upravuje stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.10.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku 504 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 359 ze dne 18.5.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.11.2014 – 11.12.2014 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9WWHCKFN.doc 26 kB 1.6.2015
Materiál ma_KORN9WWHCKFN.doc 1725 kB 1.6.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9WWHCKFN.doc 49 kB 1.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9WWHCKFN.doc 36 kB 1.6.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9WWHCKFN_01.doc 829 kB 1.6.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9WWHCKFN_02.doc 134 kB 1.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk