Identifikace materiálu
Čj. OVA 359/15 PID KORN9QHCHX4J
Čj. předkladatele MV-99229-11/LG-2014 Datum autorizace 3.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informační systémy; obyvatelstvo
Oblast práva Správní právo/Evidence obyvatel
Důvod předložení Předloženo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Novela provádí některé technické změny týkající se jednotlivých informačních systémů, sjednocuje terminologii v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, upravuje vydávání cestovních dokladů, zavádí některé nové správní poplatky atd.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.5.2015 Číslo Sněmovního tisku 498 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 361 ze dne 18.5.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.11.2014 – 2.12.2014 Adresa připomínek martina.junkova@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9WXB3UH1.doc 22 kB 28.5.2015
Materiál ma_KORN9WXB3UH1.doc 596 kB 28.5.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9WXB3UH1.doc 36 kB 28.5.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9WXB3UH1.doc 766 kB 28.5.2015
Průvodní dopis pd_KORN9WXB3UH1.doc 48 kB 28.5.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk