Identifikace materiálu
Čj. OVA 1434/14 PID KORN9PWJDG0Z
Čj. předkladatele 663/2014-1322 Datum autorizace 15.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě § 6 odst. 7 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Popis Nařízením vlády je stanoven seznam služebních činností vztahujících se k jednotlivým vojenským hodnostem, přičemž oproti předcházející právní úpravě provedené nařízením vlády č. 203/2010 Sb. je tento seznam na základě vyhodnocení aktuálního katalogu objektivně vykonávaných činností upřesněn a doplněn a především nově strukturován podle vojenských hodností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 166 ze dne 9.3.2015
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.10.2014 – 6.11.2014 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9USCGJVI.docx 85 kB 20.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9USCGJVI.doc 46 kB 20.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk