Identifikace materiálu
Čj. OVA 1486/14 PID KORN9PWHY4CJ
Čj. předkladatele 651/2014-1322 Datum autorizace 15.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Materiál se předkládá k provedení § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999, o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit výši služebních tarifů pro vojáky z povolání, stanovit druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví a stanovit podmínky pro poskytování zvláštního příplatku a jeho výši v jednotlivých druzích výkonu služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 165 ze dne 9.3.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.10.2014 – 6.11.2014 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9USC4492.doc 60 kB 20.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9USC4492.doc 46 kB 20.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk