Identifikace materiálu
Čj. OVA 1188/14 PID KORN9PRGQDT3
Čj. předkladatele MV-135925/OBP-2014 Datum autorizace 10.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro zbývající část roku 2014 a pro rok 2015
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení jednak plnění usnesení 779 ze dne 22. září 2014, jednak Plán legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro zbývající část roku 2014 (listopad a prosinec)a pro rok 2015
Poznámky dopisem předsedy LRV ze dne 10. října 2014 bylo prominuto mezirezortní připomínkové řízení
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.10.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.10.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 849 ze dne 15.10.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9PXFGD9D.zip 22 kB 16.10.2014
Průvodní dopis pd_KORN9PXC7Y48.docx 38 kB 16.10.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk