Identifikace materiálu
Čj. OVA 1573/14 PID KORN9PQFJEEQ
Čj. předkladatele MF-60596/2014/34 Datum autorizace 9.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o hazardních hrách
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova loterie
Oblast práva Finanční právo/Loterie a hry
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Materiál obsahuje návrh zcela nového zákona, který nahradí dosavadní a již nevyhovující loterní zákon č. 202/1990 Sb. Návrh představuje komplexní revizi celého právního rámce regulace oblasti hazardních her, jejímž hlavním cílem je zajištění vysoké ochrany spotřebitelů, a to především s ohledem na technologický vývoj, zejména rostoucí využívání sítě Internet.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 29.7.2015 Číslo Sněmovního tisku 578 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 584 ze dne 29.7.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2014 – 7.11.2014 Adresa připomínek Martina.Koutna@mfcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9ZKG33OF.doc 24 kB 28.8.2015
Materiál ma_KORN9ZKG33OF.doc 1559 kB 28.8.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9ZKG33OF.doc 117 kB 28.8.2015
Průvodní dopis pd_KORN9ZKG33OF.doc 34 kB 28.8.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk