Identifikace materiálu
Čj. OVA 104/15 PID KORN9PMC5RUQ
Čj. předkladatele MV-59283/LG-2014 Datum autorizace 7.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostní (katastrální zákon)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova katastr; kraje; obce; územní samosprávné celky
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schválený usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165
Popis návrh novely zákonů o územních samosprávných celcích - právní úprava tzv. územních anomálií (sporných hranic obcí), novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, úprava činností výborů pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 454 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 236 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.10.2014 – 5.11.2014 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VEF5FBT.doc 22 kB 10.4.2015
Materiál ma_KORN9VEF5FBT.doc 398 kB 10.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VEF5FBT.doc 214 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VEF5FBT.doc 47 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk