Identifikace materiálu
Čj. OVA 1459/14 PID KORN9PHL95GP
Čj. předkladatele 2014/65724-51 Datum autorizace 6.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2014 ke splnění úkolu uloženého býv. předsedou vlády Ing. J. Rusnokem a na základě požadavků OSPHGN
Popis V nařízení vlády č. 363/2009 Sb. se navrhuje vypustit omezující podmínku, že příslušný počet směn pod zemí musel být získán jen před rokem 2009.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 201 ze dne 25.3.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.10.2014 – 5.11.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9UZDZ5NG.docx 28 kB 31.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9UZDZ5NG.doc 360 kB 31.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk