Identifikace materiálu
Čj. OVA 1458/14 PID KORN9PHKLSFX
Čj. předkladatele 2014/65723-51 Datum autorizace 6.10.2014
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2014 ke splnění úkolu uloženého býv. předsedou vlády Ing. J. Rusnokem a na základě požadavků OSPHGN.
Popis Návrh zákona upravuje v zákoně o důchodovém pojištění nižší důchodový věk některých horníků (o pět let) včetně zvláštního způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu těchto horníků. V návaznosti na to se v zákoně o organizaci a provádění upravuje evidenční povinnost hornických zaměstnavatelů, aby podmínky pro snížení důchodového věku mohly být prokázány potvrzením těchto zaměstnavatelů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.7.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 9.11.2015 Číslo Sněmovního tisku 654 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 908 ze dne 9.11.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.10.2014 – 5.11.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , KML , KOM , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , RVV , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA45BX488.doc 22 kB 10.11.2015
Materiál ma_KORNA45BX488.doc 259 kB 10.11.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA45BX488.doc 67 kB 10.11.2015
Průvodní dopis pd_KORNA45BX488.doc 372 kB 10.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk