Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9PADBE8C
Čj. předkladatele MF-58555/2014/28-31 Datum autorizace 25.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky č. .../2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení ustanovení §37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.
Popis Cílem předložené novely je zpřesnění v oblasti vykazování, vztahující se k novému právnímu institutu právo stavby zakotvenému novým občanským zákoníkem, a legislativně technická úprava k zajištění vyšší právní jistoty pro uživatele vyhlášky a k odstranění možných nesprávných interpretací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.11.2014 Stav materiálu 6PK - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.9.2014 – 16.10.2014 Adresa připomínek Jan.Bytel@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9R6GMK46.doc 32 kB 24.11.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9R6GMK46.doc 33 kB 24.11.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9R6GMK46.doc 86 kB 24.11.2014
Materiál ma_KORN9R6GMK46.doc 43 kB 24.11.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9R6GMK46.docx 45 kB 24.11.2014
Vypořádání připomínek vp_KORN9R6GMK46.docx 41 kB 24.11.2014
Průvodní dopis pd_KORN9R6GMK46.docx 17 kB 24.11.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk