Identifikace materiálu
Čj. OVA 1/15 PID KORN9P2HT7SP
Čj. předkladatele 863/2014-BIS-1 Datum autorizace 17.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořítelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějíšch předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Bezpečnostní informační služba
Klíčová slova bankovnictví; bezpečnostní politika; daně; telekomunikace
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví; Finanční právo/Daně a poplatky; Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017.
Popis Návrh má umožnit zpravodajským službám přístup k údajům uchovávaným Generálním finančním ředitelstvím, bankami a údajům v databázích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.9.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 19.1.2015 Číslo Sněmovního tisku 400 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 35 ze dne 19.1.2015
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.9.2014 – 15.10.2014 Adresa připomínek eklep@bis.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9TKD95V2.doc 22 kB 9.2.2015
Materiál ma_KORN9TKD95V2.doc 216 kB 9.2.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9TKD95V2.doc 134 kB 9.2.2015
Průvodní dopis pd_KORN9TKD95V2.doc 72 kB 9.2.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk