Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9NZCHXN6
Čj. předkladatele 2014/58858 -51/1 Datum autorizace 17.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán na základě zmocnění obsažených v zákoně č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.
Popis Podle zákona o důchodovém pojištění MPSV stanoví vyhláškou výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení procentní výměry důchodů; předkládaná vyhláška obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2015.
Poznámky Návrh předkládané vyhlášky nebyl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, neboť podle čl. 16 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se připomínkové řízení neprovádí k návrhu vyhlášky, kterou se pro účely důchodového pojištění stanoví údaje jednoznačně vyplývající z pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění; návrh vyhlášky byl podle tohoto ustanovení zaslán na vědomí Ministerstvu financí.
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2014 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9PB9LUDV.docx 27 kB 26.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9PB9LUDV.doc 52 kB 26.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk