Identifikace materiálu
Čj. OVA 117/15 PID KORN9NVJYVOY
Čj. předkladatele 41634/2014 Datum autorizace 17.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova chemické látky; chemie a chemický průmysl; nebezpečné látky a odpady
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014.
Popis Cílem návrhu zákona je provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.10.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 31.8.2015 Číslo Sněmovního tisku 589 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 714 ze dne 31.8.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.9.2014 – 15.10.2014 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , GIBS , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , TAČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9ZWEA75K.doc 22 kB 31.8.2015
Materiál ma_KORN9ZWJ63TT.doc 613 kB 31.8.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9ZWEA75K.doc 63 kB 31.8.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9ZWEHZAL.doc 70 kB 31.8.2015
Rozdílová tabulka rt_RACK9ZWEA75K.doc 563 kB 31.8.2015
Průvodní dopis pd_RACK9ZWEA75K.doc 162 kB 31.8.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk