Identifikace materiálu
Čj. OVA 1314/14 PID KORN9NSHL2R3
Čj. předkladatele MV-105129/OBP-2014 Datum autorizace 9.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; informační a komunikační technologie; internet; krizové řízení; požární ochrana
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Potřeba novelizace vyplynula z aplikační praxe, ta i z požadavku na zpracování problematiky kybernetické bezpečnosti. Novela spočívá v nahrazení přílohy NV č. 432/2010 Sb. úplně novou přílohou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1010 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2014 – 1.10.2014 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9RQHBZUR.doc 108 kB 12.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RQHBZUR.docx 38 kB 12.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk