Identifikace materiálu
Čj. OVA 1551/14 PID KORN9NRCXV6W
Čj. předkladatele MV- 80144-5/OBP-2014 Datum autorizace 8.9.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2014 č. 165 o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a o Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017.
Popis Návrh zákona má završit tvorbu legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 15.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 463 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 261 ze dne 15.4.2015
Znění PDF
DOC
(72 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.9.2014 – 6.10.2014 Adresa připomínek pavel.stepanik@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLF8E4V.doc 22 kB 15.4.2015
Materiál ma_KORN9VLF8E4V.doc 1570 kB 15.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9VLF8E4V.doc 318 kB 15.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VLF8E4V.doc 1942 kB 15.4.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9VLF8E4V.doc 654 kB 15.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLF8E4V.doc 49 kB 15.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk