Identifikace materiálu
Čj. OVA 1219/14 PID KORN9N6GKBN9
Čj. předkladatele MSMT-29406/2014-1 Datum autorizace 21.8.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova sociální zabezpečení; státní správa a samospráva; školství; veřejná správa; věda a výzkum; vysoké školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Novela zákona o vysokých školách upravuje zejména - Pravidla hodnocení kvality vysokých škol - Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace - Postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství - Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky - Přezkumné řízení ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 30.3.2015 Číslo Sněmovního tisku 464 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 212 ze dne 30.3.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.8.2014 – 18.9.2014 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VCGVQJJ.doc 22 kB 10.4.2015
Materiál ma_KORN9VCGVQJJ.doc 1216 kB 10.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VCGVQJJ.doc 1148 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VCGVQJJ.doc 48 kB 10.4.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9VCGVQJJ.doc 224 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk