Identifikace materiálu
Čj. OVA 1338/14 PID KORN9MKG7KML
Čj. předkladatele MV-9243-5/OBP-2013 Datum autorizace 19.8.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova požární ochrana
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Usnesení vlády ze dne 12. března 2014 č. 165 o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a o Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017
Popis Nový statusový zákon Hasičského záchranného sboru České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 459 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 235 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.8.2014 – 16.9.2014 Adresa připomínek pavel.stepanik@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VJJ3PM8.doc 22 kB 13.4.2015
Materiál ma_KORN9VJJ3PM8.doc 412 kB 13.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9VEEV5U5.doc 4864 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VEEV5U5.doc 48 kB 10.4.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9VEEV5U5.doc 132 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk