Identifikace materiálu
Čj. OVA 959/14 PID KORN9MFHX5GQ
Čj. předkladatele 2014/35708-51 Datum autorizace 29.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Nezbytnost řešení postupné výměny průkazů osob se zdravotním postižením.
Popis Návrhem zákona se řeší postup při výměně průkazů osob se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P), jejichž platnost končí nejpozději dnem 31. prosince 2015.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 297 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 697 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.7.2014 – 5.8.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9NLGQ212.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_RACK9NLGQ212.doc 87 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_RACK9NLGQ212.doc 370 kB 3.9.2014
Další příloha materiálu mp_RACK9NLGQ212.doc 51 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk