Identifikace materiálu
Čj. OVA 1148/14 PID KORN9MBCQHZQ
Čj. předkladatele MPO 30887/14/42100/01000 Datum autorizace 25.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbytek roku 2014
Popis Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, nekalé obchodní praktiky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 16.3.2015 Číslo Sněmovního tisku 445 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 179 ze dne 16.3.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.7.2014 – 22.8.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9USFEA87.doc 22 kB 24.3.2015
Materiál ma_KORN9USFEA87.doc 714 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_01.doc 456 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_02.doc 147 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_03.doc 108 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_04.doc 88 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_05.doc 62 kB 24.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9USFEA87_06.doc 32 kB 24.3.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9USFEA87.doc 394 kB 24.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9USFEA87.doc 495 kB 24.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk