Identifikace materiálu
Čj. OVA 1147/14 PID KORN9M9AECQE
Čj. předkladatele MPO 25876/14/40000/01000 Datum autorizace 22.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova odborná způsobilost; ochrana spotřebitele; technické požadavky
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana; Správní právo/Přestupky a správní trestání; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Návrh se vypracovává na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014.
Popis Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.1.2015 Číslo Sněmovního tisku 385 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1 ze dne 7.1.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.7.2014 – 19.8.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9SJGPZ9I.doc 22 kB 7.1.2015
Materiál ma_KORN9SJGPZ9I.doc 798 kB 7.1.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9SJGPZ9I_01.doc 120 kB 7.1.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9SJGPZ9I_02.doc 160 kB 7.1.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9SJGPZ9I_03.doc 71 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_01.doc 70 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_02.doc 189 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_03.doc 46 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_04.doc 314 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_05.doc 82 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGPZ9I_06.doc 147 kB 7.1.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9SJGPZ9I.doc 477 kB 7.1.2015
Průvodní dopis pd_KORN9SJGPZ9I.doc 26 kB 7.1.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk