Identifikace materiálu
Čj. OVA 1064/14 PID KORN9M5L5UOU
Čj. předkladatele 9120/2014-OLP Datum autorizace 25.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova veřejná správa
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schválený usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014
Popis Novela navrhuje nová oprávnění veřejného ochránce práv a upravuje formulace v zákoně o Veřejném ochránci práv a řeší některé související otázky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.2.2017 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 8.12.2014 Číslo Sněmovního tisku 379 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1007 ze dne 8.12.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.7.2014 – 8.8.2014 Adresa připomínek machacka.jakub@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , RVV , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9RQKWHUG.doc 26 kB 23.12.2014
Materiál ma_KORN9SAD9WWL.doc 274 kB 5.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9RQKWHUG.doc 132 kB 23.12.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9RQKWHUG.doc 36 kB 23.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RQKWHUG.doc 53 kB 23.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk