Identifikace materiálu
Čj. OVA 874/14 PID KORN9LWCH2J4
Čj. předkladatele 25000/14 Datum autorizace 11.7.2014
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 250)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu je zřídit zákonem Národní park Šumava.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.10.2014 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 30.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 250 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 624 ze dne 30.7.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(96 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.7.2014 – 18.7.2014 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9MHLHTUW.doc 32 kB 30.7.2014
Stanovisko st_RACK9MHLHTUW.doc 38 kB 30.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk