Identifikace materiálu
Čj. OVA 976/14 PID KORN9LSF42WX
Čj. předkladatele 23337/2014-31 Datum autorizace 7.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova regiony a regionální politika
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Návrh je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014.
Popis Cílem předloženého návrhu novelizace částí první až třetí zákona o podpoře regionálního rozvoje je zdokonalení a aktualizace procesní stránky tvorby a aplikace strategických celostátních i regionálních (krajských) dokumentů určených pro efektivní zacílení veřejné podpory regionálního rozvoje v rámci České republiky i Evropské unie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 309 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 704 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.7.2014 – 4.8.2014 Adresa připomínek jana.svobodova@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLHQW1N.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLHQW1N.doc 648 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLHQW1N.doc 182 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLHQW1N.doc 172 kB 3.9.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9NLHQW1N.doc 46 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk