Identifikace materiálu
Čj. OVA 1328/14 PID KORN9LSB83BS
Čj. předkladatele 35257/2014 Datum autorizace 11.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění; zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Předloženo na základě Programového prohlášení vlády České republiky a dále také na základě usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014, kterým vláda schválila návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění.
Popis Jedná se o návrh, kterým se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.1.2015 Číslo Sněmovního tisku 386 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 2 ze dne 7.1.2015
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.7.2014 – 8.8.2014 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9SJGNWGI.doc 22 kB 7.1.2015
Materiál ma_KORN9SJGNWGI.doc 398 kB 7.1.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9SJGNWGI.doc 622 kB 7.1.2015
Průvodní dopis pd_KORN9SJGNWGI.doc 292 kB 7.1.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk