Identifikace materiálu
Čj. OVA 1117/14 PID KORN9LMCZLOQ
Čj. předkladatele 359/2014-1322 Datum autorizace 2.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o službě vojáků v záloze
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2014.
Popis Účelem nově navrhované právní úpravy je vytvořit zákonný rámec pro průběh vojenské činné služby vojáků v záloze.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 456 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 234 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.7.2014 – 30.7.2014 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9VFHDV8C.doc 30 kB 10.4.2015
Materiál ma_RACK9VFHDV8C.doc 442 kB 10.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9VFHDV8C_01.doc 36 kB 10.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACK9VFHDV8C_02.doc 154 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VFHDV8C.doc 54 kB 10.4.2015
Další příloha materiálu mp_RACK9VFHDV8C.doc 54 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk