Identifikace materiálu
Čj. OVA 1014/14 PID KORN9LLCUJIC
Čj. předkladatele MSP-208/14-LO-SP Datum autorizace 9.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní; Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá ke splnění úkolu č. 7 Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Předložená novela trestního řádu a trestního zákoníku sleduje dva základní cíle – prvním z těchto cílů je snaha o motivaci subjektů k oznamování případů pasivní korupce a druhým pak je snaha reagovat na změny provedené na ústavní úrovni, které spočívají v omezení trestněprávní imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, a to na dobu trvání mandátu poslance nebo senátora či po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 458 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 237 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.7.2014 – 6.8.2014 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , PSP , RVV , Senát , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9VEHCXTE.doc 22 kB 10.4.2015
Materiál ma_RACK9VEHCXTE.doc 318 kB 10.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9VEHCXTE.doc 107 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VEHCXTE.doc 43 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk