Identifikace materiálu
Čj. OVA 711/14 PID KORN9LFKDX33
Čj. předkladatele MF-49807/2014/3202 Datum autorizace 26.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z přidané hodnoty
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Koaliční smlouva
Popis Předmětem tohoto návrhu zákona je problematika týkající se úpravy sazeb daně z přidané hodnoty - zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10% a zrušují se ustanovení, která měla sjednotit sazby DPH na 17,5%.
Poznámky Předseda vlády byl požádán o udělení výjimky z provedení vnějšího připomínkového řízení podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády, neboť navrhovaná právní úprava prošla připomínkovým řízením v rámci tzv. řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, která je součástí Plánu legislativních prací vlády.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 251 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 514 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LML2ADN.doc 24 kB 3.7.2014
Materiál ma_KORN9LML2ADN.doc 350 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LML2ADN.doc 272 kB 3.7.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9LML2ADN.doc 157 kB 3.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LML2ADN.doc 30 kB 3.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk