Identifikace materiálu
Čj. OVA 960/14 PID KORN9LFGQL7Q
Čj. předkladatele MF-38313/2014/1104 Datum autorizace 26.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2013 a na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova dluhopisy; státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení plán legislativních prací vldáy
Popis Navržený zákon zavádí dva státní dluhopisové programy. Účelem prvního (§ 1) je získat peněžní prostředky na pokrytí schodku, který vykázalo hospodaření podle státního rozpočtu na rok 2013, a rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014. Účelem druhého (§ 2) je získat peněžní prostředky na úhradu splátek státního dluhu v letech 2015 a 2016.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 329 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 701 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2014 – 24.7.2014 Adresa připomínek Jiri.Paroubek@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9P4JGGL4.doc 26 kB 26.9.2014
Materiál ma_KORN9P4JGGL4.doc 124 kB 26.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9P4JGGL4.doc 32 kB 26.9.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9P4JGGL4.pdf 41 kB 26.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk