Identifikace materiálu
Čj. OVA 809/14 PID KORN9LC9770Q
Čj. předkladatele 23500/14 Datum autorizace 23.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (tisk č. 235)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z příjmu; majetek soukromý
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je omezit daňové úniky, popř. jim zcela zamezit, a přispět k získání podkladů pro vymáhání daňových nedoplatků u daňových dlužníků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2016 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 14.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 235 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 563 ze dne 14.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(90 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.6.2014 – 1.7.2014 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9LZDZLD8.doc 34 kB 14.7.2014
Stanovisko st_RACK9LZDZLD8.doc 36 kB 14.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk