Identifikace materiálu
Čj. OVA 942/14 PID KORN9L8HFZNM
Čj. předkladatele 44055/ENV/14 Datum autorizace 20.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU
Popis novela zákona
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 299 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 706 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.6.2014 – 27.6.2014 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLHQ3RF.doc 28 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLHQ3RF.doc 1002 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLHQ3RF.doc 490 kB 3.9.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9NLHQ3RF.doc 333 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLHQ3RF.doc 311 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk