Identifikace materiálu
Čj. OVA 674/14 PID KORN9L7GDW1X
Čj. předkladatele 7/2014-510-LD Datum autorizace 19.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády, důvodem je nedostatečné finanční, technické a organizační zajištění těchto činností.
Popis Odložení účinnosti vybraných ustanovení zákona č. 239/2013 Sb. Navrhuje se o 1 rok k 1. lednu 2016 odložit účinnost ustanovení upravujících registrační značky na přání, výměnu poškozených tabulek, vydávání tzv. "třetích" tabulek a zpracování údajů o přítomnosti vozidla ve stanici technické kontroly do informačního systému.
Poznámky Dopisem č.j. 8431/2014-OVL ze dne 12. 6. 2014 byla udělena výjimka z povinnosti provést meziresortní připomínkové řízení a vypracovat hodnocení dopadů regulace (RIA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 258 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 507 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LME6MI3.doc 23 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LME6MI3.doc 46 kB 2.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LME6MI3.doc 47 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LME6MI3.doc 49 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk