Identifikace materiálu
Čj. OVA 919/14 PID KORN9L5KW6W7
Čj. předkladatele 40/2014 Datum autorizace 17.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo; poplatky
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro rok 2014.
Popis Novela reaguje na některé problémy, které se vyskytly při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a některých dalších zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 306 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 707 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.6.2014 – 16.7.2014 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLJWAYM.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLJWAYM.doc 178 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLJWAYM.doc 155 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLJWAYM.doc 47 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk