Identifikace materiálu
Čj. OVA 701/14 PID KORN9L2G7K1E
Čj. předkladatele 30485/2014 Datum autorizace 13.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017.
Popis Návrh zákona je předkládán z důvodu nutnosti i nadále umožnit lékařům předepisování léčivých přípravků jak v listinné, tak i v elektronické podobě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 259 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 504 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.6.2014 – 20.6.2014 Adresa připomínek milan.hlaves@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LME8UG7.doc 22 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LME8UG7.doc 70 kB 2.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LME8UG7.doc 46 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LME8UG7.doc 291 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk