Identifikace materiálu
Čj. OVA 927/14 PID KORN9KXHSKGI
Čj. předkladatele 21207/2014-31 Datum autorizace 10.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Návrh byl zpracován na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Poznámky Dopisem ministra a předsedy LRV Mgr. Dienstbiera č.j. 7445/2014-OVL ze dne 26.5.2014 byl udělen souhlas se zkrácením termínu pro uplatnění připomínek na 7 pracovních dnů ode dne vložení do eKLEPu a se zúžením okruhu připomínkových míst (viz rozdělovník)
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 308 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 705 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.6.2014 – 19.6.2014 Adresa připomínek sonja.kellnerova@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLHES94.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLHES94.doc 78 kB 3.9.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9NLHES94.doc 87 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLHES94.doc 172 kB 3.9.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9NLHES94.doc 74 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk